HVIDEBÆKAFTEN DEBATAFTEN MED FOREDRAG – HVORFOR HAR VI MENIGHEDSRÅD?

27
AUG

Dato Torsdag d. 27. august 2020, kl. 18:00
Sted Ubby forsamlingshus

Tidligere formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise Pedersen, tager spørgsmålet op: ”hvorfor har vi menighedsråd?”.

Emnet er yderst aktuelt, da valget til menighedsrådene sker den 15. september.

Inge Lise Pedersen skriver: 

"Da der blev indført menighedsråd, betød det, at den lokale sognemenighed selv kunne vælge deres præst, og med tiden fik rådene større og større økonomisk råderet, men det tog over 100 år, før det blev slået fast i 2006, at menighedsrådet i samvirke med præsten også har ansvar for det kirkelige liv.

Dannelsen af Landsforeningen af Menighedsråd i 1920 styrkede det lokale niveau, fordi det enkelte råd nu ikke var henvist til at gøre alle erfaringer selv, men via foreningen kunne lære af andre råds erfaringer.

Alligevel var der stor modstand både mod menighedsrådene og mod, at de dannede en forening, og op gennem tiden har der også været modstand mod at give rådene større beføjelser.

Den modstand er overvundet. Er menighedsrådene nået til at måtte erkende som Thomas Nielsen, da han gik af som magtfuld fagforeningsmand at ”Vi har sejret ad helvede til godt”? Kan vi nu blot hvile på laurbærrene, eller er der helt nye spørgsmål der trænger sig på?

Det vil jeg gerne lægge op til en diskussion om.”

Af hensyn til traktementet skal der ske tilmelding til arrangementet til kirkens kontor på tlf. 21441001 eller på mail ew@km.dk senest den 11. august.

Tilmelding er kun nødvendig, hvis man ønsker at spise med. Spisning foregår fra kl. 18-19.

Ophavsret: