Ubby sogn

Klovbyvej 7A , Ubby
4490 Jerslev Sj.

Antal folkekirkemedlemmer: 1.750

http://www.ubbykirke.dk/

http://sogn.dk/ubby/

E-mail: 7219@sogn.dk

 

Menighedsrådet

 

Formand og kontaktperson:
Jørgen Kaster Andresen
Enggårdsvej 26, Ubby
4490 Jerslev
Tlf.: 2169 2641
E-mail: 7219@sogn.dk  

Næstformand og kirkeværge:
Arne Madsen
Søndergade 35, Ubby
4490 Jerslev
Tlf.: 5959 5627
E-mail: 7219@sogn.dk

Sekretær:
Mette Schmidt, 
tlf. 4018 9314
E-mail: 7219@sogn.dk

 

Kasserer:
Ellen Bisgaard
tlf. 2142 5377
 

Menigt medlem:
Gunver Birkedal Nielsen,
Søndergade 12, Ubby
4490 Jerslev

Menigt medlem:
Anne-Marie Jørgensen
Enggårdsvej 71, Ubby
4490 Jerslev

 

Om sognet og kirken

Altertavle Lorentz Jørgensen 1677. 

Døbefont udført i skånsk sandsten fra 1200.

Korbuekrucifiks fra 1500-1525. Selve korset er fra 1961. Prædikestol fra 1621. 

Stolestader fra o. 1600. Belysning 2006.  

Hele kirken blev gennemgribende restaureret i 2005/2006.

Ubby kirke er Vejkirke nr. 123 og åbent ti-fr 8-16.